Odtwarzanie offline
Gdy użytkownik portalu nie dysponuje stałym dostępem do Internetu, portal Nauczyciel.pl umożliwia korzystanie z darmowego odtwarzacza pracującego w trybie offline. Pozwala to na pobranie wszystkich zakupionych zasobów oraz odtwarzanie ich bez konieczności łączenia z siecią.

Aby zapisać dany zasób na dysku komputera, należy otworzyć stronę ze szczegółami zasobu. W polu „Akcje” po prawej stronie ekranu znajduje się lista, na której umieszczono opcję „Ściągnij na dysk”. W sekcjach „Moje prezentacje” oraz „Moje zadania” opcja ta pojawia się na dole ekranu.

Po wybraniu opcji „Ściągnij na dysk” spakowany zasób (w formacie ZIP) zostanie zapisany na lokalnym dysku twardym. Należy pamiętać o zapisaniu pobranego pliku w odpowiedniej lokalizacji, dzięki czemu łatwo go będzie znaleźć.

Po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy należy wybrać z menu opcję pozwalającą na rozpakowanie zasobu do folderu o takiej samej nazwie.

Folder będzie zawierał plik o nazwie Start. Należy kliknąć go dwukrotnie, aby uruchomić odtwarzacz offline. Dzięki temu użytkownik zyska dostęp do zasobów w tym samym zakresie, co podczas korzystania z portalu w trybie online.

W zależności od ustawień poziomu zabezpieczeń komputera użytkownik może zostać poproszony o zezwolenie na otwarcie lokalnej zawartości multimedialnej
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy