12/05/2009   Zapraszamy na szkolenia!
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych do wykorzystania oprogramowania edukacyjnego na zajęciach lekcyjnych. Nabyte przez uczestników umiejętności oraz przekazana wiedza będą miały decydujący wpływ na edukację uczniów, prawidłowe wykorzystanie pracowni komputerowej w procesie edukacyjnym, a także na umiejętne użycie multimediów w nauczaniu przedmiotów szkolnych.
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy