Jak korzystać z portalu?
Nauczyciele mogą pracować z zasobami dostępnymi w portalu zależnie od własnych potrzeb, możliwości i kreatywności. Mogą tworzyć prezentacje, scenariusze lekcji oraz zadania dla uczniów.

Przygotowując prezentacje, można wykorzystać multimedialne zasoby portalu lub własne materiały w postaci na przykład dokumentów elektronicznych, pdf, odnośników do stron internetowych czy innego programu. Ponadto nauczyciele mogą wymieniać się prezentacjami, publikując je w portalu.

Lekcje z uczniami mogą przeprowadzać zarówno w pracowni komputerowej, gdzie każdy uczeń pracuje nad materiałem lekcyjnym we własnym tempie, lub poza nią, z wykorzystaniem ekranu czy tablicy interaktywnej i rzutnika. Istnieje również możliwość pracy z aplikacją bez podłączenia do internetu.

Dzięki wykorzystaniu w portalu nowoczesnych metod tworzenia programów komputerowych możliwe jest dowolne dobieranie i łączenie odpowiednich treści interaktwynych, tak aby dało się dopasować materiały do zmieniających się podstaw programowych, struktury konkretnego podręcznika, lekcji, potrzeb danej klasy lub ucznia. Odpowiednie narzędzia pozwalają na współpracę portalu ze wszystkimi platformami e–learningowymi wykorzystywanymi w szkołach.


Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy