Jak pracować z uczniami?


Ważną zaletą portalu Nauczyciel.pl jest możliwość łatwego tworzenia zadań dla uczniów. Nauczyciel nie musi zakładać specjalnych kont dla uczniów – czas przeznacza jedynie na utworzenie zadania.

Po jego rozwiązaniu uczniowie przesyłają wyniki do nauczyciela, dzięki czemu możliwy jest monitoring rezultatów uzyskiwanych przez uczniów i ich postępów w nauce. Informacja zwrotna otrzymywana przez nauczyciela zawiera procentowy wynik uzyskany przy rozwiązywaniu zadania oraz czas pracy ucznia z aplikacją.

Raporty z zadań pokazują na bieżąco:
- kiedy uczeń uzyskał dostęp do zadania,
- ile czasu spędził nad zadaniem do chwili obecnej,
- uzyskany wynik (w procentach),
- liczbę błędów i podpowiedzi.

Nauczyciel ma również dostęp do każdego zadania rozwiązywanego przez ucznia. Może je szczegółowo analizować i na tej podstawie ustalić pojedyncze zagadnienia lub obszary tematyczne niezrozumiane przez uczniów, co pozwala na opracowanie dalszego planu nauczania.
 


 
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy