Szczegóły zasobów
Ogólna ocena:
  •  
Twoja ocena:
Dobre i złe tajemnice
Przedmiot: 5. Edukacja społeczna
Etap edukacyjny: Nowa podstawa programowa 1-3
Typ zasobu: Lekcja multimedialna
Wiadomości i umiejętności. Uczeń: ‒ rozumie, że przemoc jest zła, ale można jej zaradzić, ‒ zauważa, że własna prawidłowa postawa może pomóc w trudnych sytuacjach, ‒ określa, czym jest przemoc i jakie są jej oznaki, ‒ rozumie, potrzebę ostrożności i asertywności wobec innych w różnych trudnych sytuacjach, ‒ wie, jak zachować się, kiedy jest świadkiem lub obiektem przemocy, ‒ wie, w jakich sytuacjach należy zachowywać się asertywnie, ‒ uczy się, w jaki sposób grzecznie i zdecydowanie odmawiać, ‒ uczy się różnych sposobów, które chronią go przed przemocą, ‒ podejmuje rozmowę na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach związanych z przemocą.

Podziel się
 

Powiązany z

Prawa autorskie

Słowa kluczowe
Kup ten zasób
Zasób dostępny w poniższych pakietach:

Edukacja społeczna


Skarbnica Szkolnych Przygód


Wszystkie zasoby na nauczyciel.pl


Wszystkie zasoby Nauczyciel.pl


Przejdź do sklepu YDP
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy