Odpowiadający zasób

Kwasy i zasady Brønsteda

Dysocjacja kwasu fosforowego(V)

Kwasy i zasady Brønsteda – podsumowanie

Jest częścią zasobu

Kwasy i zasady w teorii Brønsteda. Autodysocjacja wody