Odpowiadający zasób

Sprzężone pary kwasowo-zasadowe

Reakcje kwasów z zasadami w środowisku niewodnym

Reakcje kwasów z zasadami w środowisku niewodnym

Reakcje kwasów z zasadami w środowisku niewodnym

Jest częścią zasobu

Kwasy i zasady w teorii Brønsteda. Autodysocjacja wody