Odpowiadający zasób

Powstawanie jonów: hydroniowego i wodorotlenkowego

Autodysocjacja i iloczyn jonowy wody

Stała dysocjacji wody

Jest częścią zasobu

Kwasy i zasady w teorii Brønsteda. Autodysocjacja wody