Odpowiadający zasób

Związek pomiędzy stężeniami jonów wodorowych i wodorotlenkowych

Jest częścią zasobu

Kwasy i zasady w teorii Brønsteda. Autodysocjacja wody