Odpowiadający zasób

Animals

Składa się z zasobów:

Animals

Animals

Have/has got

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Animals

Different animals

Wild and domestic animals

Animal sounds

Plural and singular