Odpowiadający zasób

Oporniki

Składa się z zasobów:

Oporniki

Łączenie szeregowe

Łączenie szeregowe

Łączenie szeregowe żarówek

Łączenie szeregowe

Łączenie równoległe

Łączenie równoległe

Instalacja domowa

Łączenie równoległe

Połączenie mieszane