Składa się z zasobów:

Body parts part 1 – recording