Składa się z zasobów:

Calendar part 1 – recording