Odpowiadający zasób

Alkohole

Składa się z zasobów:

Cząsteczka metanolu

Alkohole

Alkohole występujące w organizmach żywych

Metanol i etanol

Izomery położeniowe propanolu

Izomery butanolu

Zasady nazewnictwa alkoholi

Jak tworzy się nazwy alkoholi?

Alkohol propylowy

Nazewnictwo alkoholi

Nazewnictwo alkoholi

Nazewnictwo alkoholi

Nazewnictwo alkoholi

Nazewnictwo alkoholi

Rzędowość alkoholi

Porównanie właściwości fizycznych

Wiązania w alkoholach

Wiązanie wodorowe w metanolu

Wiązania wodorowe w alkoholach

Temperatury wrzenia alkoholi

Temperatury wrzenia alkoholi

Rozpuszczalność alkoholi w wodzie

Rozpuszczalność alkoholi

Napoje alkoholowe

Badanie właściwości etanolu

Etanol

Temperatury wrzenia

Gęstość

Temperatury krzepnięcia

Drożdże

Proces fermentacji alkoholowej

Sacharoza

Otrzymywanie etanolu

Temperatury wrzenia

Przemysł spożywczy

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł chemiczny

Przemysł kosmetyczny

Przemysł petrochemiczny

Denaturat

Jodyna

Szkodliwość alkoholu etylowego

Szkodliwość metanolu