Odpowiadający zasób

Struktura cząsteczek alkoholi

Jest częścią zasobu

Alkohole