Odpowiadający zasób

Propano–1,2,3–triol (gliceryna)

Zastosowanie etano–1,2–diolu (glikolu etylenowego)

Alkohole polihydroksylowe

Jest częścią zasobu

Właściwości chemiczne alkoholi