Odpowiadający zasób

Czy alkohole mają charakter kwasowy?

Jest częścią zasobu

Właściwości chemiczne alkoholi