Odpowiadający zasób

Alkohole polihydroksylowe

Jest częścią zasobu

Właściwości chemiczne alkoholi