Odpowiadający zasób

Reakcja eliminacji

Jest częścią zasobu

Właściwości chemiczne alkoholi