Składa się z zasobów:

Lesson - Holidays, Page 1

Lesson - Holidays, Page 2

Lesson - Holidays, Page 3

Lesson - Holidays, Page 4

Lesson - Holidays, Page 5

Lesson - Holidays, Page 6

Lesson - Holidays, Page 7

Lesson - Holidays, Page 8

Lesson - Holidays, Page 9

Lesson - Holidays, Page 10

Lesson - Holidays, Page 11

Lesson - Holidays, Page 12

Lesson - Holidays, Page 13