Składa się z zasobów:

Lesson - Fashion, Page 1

Lesson - Fashion, Page 2

Lesson - Fashion, Page 3

Lesson - Fashion, Page 4

Lesson - Fashion, Page 5

Lesson - Fashion, Page 6

Lesson - Fashion, Page 7

Lesson - Fashion, Page 8

Lesson - Fashion, Page 9

Lesson - Fashion, Page 10

Lesson - Fashion, Page 11

Lesson - Fashion, Page 12

Lesson - Fashion, Page 13