Odpowiadający zasób

Napięcie i natężenie

Napięcie i natężenie skuteczne

Jest częścią zasobu

Prądnica i prąd zmienny