Odpowiadający zasób

Prądnica i prąd zmienny

Składa się z zasobów:

Strumień pola magnetycznego

SEM

Prądnica

Generator a SEM

Jak działa generator

Siła elektromotoryczna

Wytwarzanie prądu przemiennego

Praca prądu przemiennego

Prąd zmienny

Napięcie i natężenie

Napięcie i natężenie skuteczne

Opór opornika