Odpowiadający zasób

Uogólnione pojęcie kąta

Składa się z zasobów:

Jak zmierzyć długość krzywizny

Obliczanie długości krzywizny

Miara obrotu

Kąty o tym samym położeniu ramienia wodzącego

Ramię wodzące kąta - ćwiczenia

Pewne szczególne kąty

Miara kątowa

Miara łukowa

Zamiana miary kątowej na łukową

Miara łukowa i kątowa