Odpowiadający zasób

Miara obrotu

Jest częścią zasobu

Uogólnione pojęcie kąta