Odpowiadający zasób

Zamiana miary kątowej na łukową

Jest częścią zasobu

Uogólnione pojęcie kąta