Odpowiadający zasób

Właściwości cząstek elementarnych

Masa względna i ładunek względny

Jest częścią zasobu

Budowa atomu