Odpowiadający zasób

Spektrometr masowy

Spektrometr masowy

Jest częścią zasobu

Budowa atomu