Odpowiadający zasób

Prawo Archimedesa

Składa się z zasobów:

Siła wyporu

Zadanie Archimedesa

Prawo Archimedesa

Wykorzystanie prawa Archimedesa

Pływa czy tonie?

Od czego zależy zanurzenie

Balony