Odpowiadający zasób

Siła wyporu w wodzie

Jest częścią zasobu

Prawo Archimedesa