Odpowiadający zasób

Liczba komórek potomnych

Pierwszy podział komórkowy

Drugi podział komórkowy

Trzeci podział komórkowy

Wykładniczy charakter podziałów komórkowych

Efekt podziałów komórkowych