Składa się z zasobów:

Ciepło i praca

Zależność między ciepłem a masą ciała

Zależność między ciepłem a temperaturą

Ciepło właściwe

Ciepło właściwe (2)

Ciepło i temperatura