Odpowiadający zasób

ATP – uniwersalny przenośnik energii