Odpowiadający zasób

Synteza aminokwasów endogennych

Trzyliterowe oznaczenia aminokwasów