Odpowiadający zasób

Skurcz mięśnia

Energia niezbędna do pracy mięśni