Odpowiadający zasób

Ruch prostoliniowy i po okręgu

Wzór

Wzór

Jest częścią zasobu

Ruch po okręgu