Odpowiadający zasób

Rady dla opracowujących biznesplan

Jest częścią zasobu

Człowiek przedsiębiorczy i jego pierwsza firma