Odpowiadający zasób

Rozliczenia

Jest częścią zasobu

Człowiek przedsiębiorczy i jego pierwsza firma