Odpowiadający zasób

Sondaż

Jest częścią zasobu

Opis zadania statystycznego