Odpowiadający zasób

Zjawisko promieniotwórczości

Cząstki α

Jest częścią zasobu

Prawo rozpadu