Odpowiadający zasób

Oddziaływanie promieniowania z materią

Rozpad uranu

Jest częścią zasobu

Prawo rozpadu