Składa się z zasobów:

Prawa Maxwella (1)

Prawa Maxwella (2)

Fale elektromagnetyczne Maxwella

Własności fal elektromagnetycznych

Ugięcie światła na szczelinie

Interferencja światła