Odpowiadający zasób

Prawo Coulomba

Składa się z zasobów:

Sposoby elektryzowania ciał

Ładunki elektryczne

Na czym polega elektryzowanie?

Więcej o siłach

Siła oddziaływania zależy od odległości i od ładunków

Prawo Coulomba