Odpowiadający zasób

Oddziaływanie między kulkami

Jest częścią zasobu

Prawo Coulomba