Odpowiadający zasób

Ładunki elektryczne

Jest częścią zasobu

Prawo Coulomba