Odpowiadający zasób

Elektroujemność i polarność

Składa się z zasobów:

Elektroujemność

Zmiana elektroujemności pierwiastków w obrębie okresu (1)

Zmiana elektroujemności pierwiastków w obrębie okresu (2)

Jak elektroujemność pierwiastków  zmienia się w obrębie grupy?

Elektroujemność a charakter wiązania chemicznego (1)

Elektroujemność a charakter wiązania chemicznego (2)

Przewidywanie charakteru wiązania

Wiązania chemiczne w chlorkach  pierwiastków okresu 3

Wiązania chemiczne w chlorkach pierwiastków grupy 2 układu okresowego