Odpowiadający zasób

Elektroujemność i polarność

Składa się z zasobów:

Wiązanie kowalencyjne w cząsteczkach wodoru, fluoru i fluorowodoru

Elektroujemność fluoru

Wartości elektroujemności

Zmiany elektroujemności wzdłuż okresu

Elektroujemność a rozmiar atomu

Grupa 14

Polarność wiązania

Wiązania kowalencyjne i jonowe

Wiązanie niespolaryzowane

Wiązanie spolaryzowane

Wiązanie jonowe

Przewidywanie charakteru wiązania

Przewidywanie charakteru wiązania

Chlorek sodu

Chlorek magnezu

Chlorek glinu

Chlorki: krzemu, fosforu i siarki

Dwuatomowa cząsteczka chloru

Chlorki pierwiastków 2 grupy układu okresowego