Odpowiadający zasób

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Składa się z zasobów:

Emisja elektronów

Zjawisko fotoelektryczne a długości fali

Energia kinetyczna fotoelektronów

Zjawisko fotoelektryczne i Einstein

Wzór Einsteina

Praca wyjścia