Odpowiadający zasób

Zjawisko fotoelektryczne

Jest częścią zasobu

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne