This object has no pages added.

You can add pages to this object by clicking on the Add Pages link, and using the "Create new page" option.


Składa się z zasobów:

Energia wewnętrzna

Jak można zmienić energię wewnętrzną?

Cieplna wymiana energii

Praca

Pierwsza zasada termodynamiki