Składa się z zasobów:

Energia wewnętrzna

Jak można zmienić energię wewnętrzną?

Cieplna wymiana energii

Praca

Pierwsza zasada termodynamiki